Категорије

Да ли је Беар Гриллс био у војсци?

Беар Гриллс познат је као стручњак за преживљавање. Да ли је своје вештине стекао у војсци?